Fundbricks-koncernen

Fundbricks.com

Finansieringsplattform på nätet för genomförandet av solida danska fastighetsprojekt via lån med hög ränta från privata investerare.

DitLoft.dk

Utveckling av eftertraktade, moderna och hållbara lyxlägenheter och takvåningar ovanpå befintliga lofts i Köpenhamn.

UPPDRAG och vision

Vi kommer att koppla samman fastighetsutvecklare
med privata investerare.

Vision

Fundbricks vill skapa tillväxt i det danska samhället genom att

göra det lättare för fastighetsutvecklare att säkra det kapital de behöver för att genomföra bra och spännande fastighetsprojekt, och

att göra det lättare för vanliga danskar att öka sitt sparande med liten eller ingen aktiv förvaltning.

VÄRDE

Vi bygger vår verksamhet på dessa kärnvärden

Trovärdighet

Vi måste agera trovärdigt och pålitligt i alla sammanhang, som företag och som människor. Vi anser att förtroende och trovärdighet är något som måste förtjänas och något som snabbt kan gå förlorat, och därför är detta en viktig punkt i alla Fundbricks-verksamheter, att säkra, vårda och bygga vidare på.

Tillgänglighet

Vi måste vara tillgängliga som företag, som produkt och som människor, både internt och externt. Vi tror på en platt ledningshierarki med korta beslutsprocesser och alltid öppna dörrar.

Öppenhet

Vi måste vara transparenta i alla våra handlingar så att det inte råder något tvivel om våra motiv, mål och handlingar. Vi tror att människor arbetar bäst när de känner sig delaktiga, och därför är det viktigt att dela med sig av allt - både bra och dåligt.

LAGARBETE FÖR ATT FÅ DRÖMMEN ATT FUNGERA

Team Fundbricks.com

Thomas Sonne-Schmidt

Chefsjurist/partner

Advokat och HD (F). Har arbetat sedan 1999 med företagsfinansiering, fusioner och förvärv, bildande och utveckling av investeringsfonder, finansiering, fastighetsinvesteringar, upphandling av fastigheter, due diligence, kapitalanskaffning, kontraktsförhandlingar samt erhållande och upprätthållande av FSA-godkännanden.

Thomas Rolin

Försäljningschef / partner

Fastighetsmäklare i många år (privat och kommersiell) med försäljning av fastighetsportföljer, samt har hanterat matchning mellan fastighetsprojekt och investerare utanför marknaden. Starkt nätverk inom fastighetsutveckling och erfarenhet av försäljning av investeringsfastigheter.

Anton Jensen

Teknikchef

Anton är mjukvaruutvecklare från IT-universitetet i Köpenhamn och arbetar som teknikchef på Fundbricks.

Kaare Korsbek

Ekonomiansvarig för verksamheten

Kaare har en yrkesbakgrund med ledande positioner som COO - CEO och egenföretagare inom både servicebranschen - internationell försäljning - optimering av administration, kostnadskontroll etc.