Finansiering på prov

Mellanfinansiering är en form av finansiering som du använder mellan försäljningen av din nuvarande bostad och köpet av din framtida bostad. Det innebär att du kan köpa en ny bostad innan du har fått köpeskillingen för din gamla bostad.

Det finns ett antal faktorer som spelar in när du använder överbryggningsfinansiering för husköp eller andra hem. Vi kommer att gå igenom dem i den här guiden.

Vad är överbryggningsfinansiering?


För att bäst förklara vad överbryggande finansiering är, kommer här ett exempel. Tänk dig att du hittar ett hus som du vill köpa. Huset kostar 5 miljoner DKK, så du vill sälja din nuvarande bostad för att finansiera köpet av ditt nya hus. Du hittar en köpare som är villig att köpa din nuvarande bostad för 6 miljoner DKK.

Vid första anblicken kan man tro att du helt enkelt kan använda de 6 miljoner DKK som försäljningen av din nuvarande bostad inbringar för att finansiera köpet av ditt nya hus, som kostar 5 miljoner DKK. Det är här som överbryggningsfinansieringen kommer in i bilden. Det är en längre process från det att du ingår ett avtal om att sälja din bostad till dess att du faktiskt har köpeskillingen i dina händer.

Läs också: Finansiering av nybyggnation och bygglån.

När du har sålt din nuvarande bostad får du en del av köpeskillingen. Du kommer dock inte att få hela beloppet, eftersom detta endast kommer att betalas på tillträdesdagen, vilket är den dag då köparen blir den lagliga ägaren av fastigheten. Men när du har fått köpeskillingen på tillträdesdagen kan du inte spendera den på din nya bostad förrän lagfarten på din gamla bostad har registrerats utan några juridiska anmärkningar. En juridisk anmärkning är t.ex. att du har ett lån på din gamla bostad som måste återbetalas eller övertas av köparen innan lagfarten kan registreras.

Registrering är den process genom vilken rättigheter till exempelvis en fastighet verifieras, registreras och publiceras. När du säljer din bostad måste det registreras att köparen är den nya ägaren till fastigheten. Därefter kommer ägarförhållanden, värderingar och liknande information att vara offentligt tillgängliga på Tinglysning.dk. När ett dokument registreras betalas en registreringsavgift till staten.

En äganderättshandling är ett dokument som visar vem som äger en fastighet. Det är den handling som registreras när egendomen överförs i samband med en försäljning. Handlingen innehåller de viktigaste uppgifterna om köparen, säljaren och villkoren för överlåtelsen av fastigheten. Dessa saker beskrivs dock i detalj i köpeavtalet, som är avtalet mellan köparen och säljaren.

Medan köpekontraktet endast innehåller de viktigaste uppgifterna om försäljningen, är köpeavtalet det dokument där avtalet om fastigheten specificeras. I köpekontraktet ingår också överföringsdatumet, vilket är den dag då fastigheten överförs från säljaren till köparen. Denna dag är viktig för att få mellanliggande finansiering.

Om du säljer din gamla bostad innan du köper en ny behöver du ingen överbryggningsfinansiering. Det beror på att du har tillgång till köpeskillingen innan du köper ditt nya hem. Det händer dock ofta att människor väljer att sälja sitt gamla hem precis när de har hittat ett nytt. I sådana fall behöver du överbryggningsfinansiering om du inte har råd att betala hela beloppet för det nya hemmet innan du får köpeskillingen för det gamla. Under tiden mellan försäljningen av din gamla bostad och köpet av din nya bostad behöver du alltså överbryggningsfinansiering. 

Ränta på mellanliggande finansiering

Intermediär finansiering är en dyr finansieringsform. Därför kan det vara fördelaktigt att i köpeavtalet komma överens om ett så tidigt datum som möjligt för registrering. När köpet är registrerat kan du använda köpeskillingen för att betala för ditt nya hem, och ju tidigare köpet är registrerat, desto kortare tid behöver du för överbryggningsfinansieringen.

Det kan finnas flera anledningar till att du behöver överbryggningsfinansiering för en längre period. Om handlingen är registrerad med juridiska anteckningar måste dessa korrigeras innan handlingen kan registreras och köpeskillingen betalas. Dessutom kan köparens rådgivare underlåta att iaktta de tidsfrister som överenskommits i köpekontraktet, till exempel genom sen insättning av köpeskillingen eller sen registrering av köpekontraktet. 

Om detta inträffar kan ränta tas ut på köpeskillingen till en högre räntesats än vad du betalar för överbryggningslånet, så att köparens betalningsinställelse inte blir en kostnad för dig. I allmänhet kan det också uppstå förseningar hos din bank eller fastighetsmäklare, vilket förlänger perioden för ditt överbryggningslån. Det är därför en bra idé att följa upp regelbundet så att dina kostnader för överbryggningsfinansiering inte ökar.

Något som är absolut nödvändigt mellan försäljningen av din nuvarande bostad och köpet av din nya bostad är att köpeavtalet innehåller ett förbehåll om att du ska sälja din nuvarande bostad. Utan en sådan klausul kan du hamna i en situation där du har undertecknat ett avtal med säljaren av din framtida bostad, men köparen av din nuvarande bostad backar ur och lämnar dig utan intäkterna från försäljningen.

Skaffa överbryggningsfinansiering med crowdlending


På Fundbricks erbjuder vi attraktiva finansieringsalternativ för byggprojekt genom våra crowdlending-tjänster. Läs mer om crowdlending här. Du kan också läsa mer om alternativ finansiering för husköp.

Använd vår crowdlending-tjänst som mellanfinansiering för ett nytt byggprojekt och undvik personligt ansvar. Du får också tillgång till ett brett nätverk av investerare som alla är intresserade av att investera i nya danska byggprojekt.


Dukan beräkna ditt fall och få finansieringserbjudanden direkt här

Fullständig finansiering av solida danska fastighetsprojekt

Tillsammans med våra partner kan vi i de flesta fall erbjuda full finansiering för solida danska fastighetsprojekt. Detta inkluderar både senior och junior finansiering - och allt utan krav på personligt ansvar.

Beräkna ditt fall

VI ÅTERKOMMER TILL DIG MED ETT ERBJUDANDE SÅ SNART SOM MÖJLIGT!
Det var ett misstag. Försök igen.

Behöver du hjälp?

Vi är här för att hjälpa dig

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss på hello@fundbricks.com