KLAGE

Vägledning om hur du klagar på Fundbricks ApS

Om det finns saker hos Fundbricks ApS som du anser vara otillfredsställande, eller om du anser att Fundbricks ApS har gjort misstag, är du välkommen att kontakta oss antingen genom att. telefon +45 70230101 på alla vardagar mellan 08:00 och 17:00 eller via e-post: hello@fundbricks.com

Om
du inte är nöjd med hanteringen av din förfrågan till kundtjänsten eller om du vill klaga har du möjlighet att skriva till Fundbricks ApS juridiska klagomålsansvarige via e-post: tss@fundbricks.com

Fundbricks
ApS bekräftar mottagandet av skriftliga klagomål via e-post inom tre arbetsdagar. Behandlingen av klagomål som skickas till den klagomålsansvarige kommer i möjligaste mån att påbörjas omedelbart efter det att Fundbricks ApS har bekräftat mottagandet. Fundbricks ApS strävar efter att slutföra behandlingen av klagomålen inom fyra veckor och att skicka Fundbricks ApS ett ställningstagande till klagomålet inom denna period.

Behöver du hjälp?

Vi är här för att hjälpa dig

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss på hello@fundbricks.com