Thomas Rolin
Dela via

Insättning

När det gäller ekonomiska förpliktelser är borgen en term som ofta dyker upp. Men vad betyder egentligen borgen och varför är det viktigt att förstå?

I det här inlägget ska vi kasta lite ljus över borgen och hjälpa dig att förstå de mest grundläggande begreppen inom borgen.

Läs vidare för att lära dig mer om vad borgen är, de olika typerna av borgen och de avgörande aspekterna i den juridiska och finansiella världen. 

Vad är borgen?

Borgensåtagande - eller lånegaranti - innebär att en person förbinder sig att betala en annan persons skuld eller att gå i borgen för denne om han eller hon inte själv kan betala tillbaka skulden. 

En borgensförbindelse är en avtalsförpliktelse eller säkerhet som används som garanti för att täcka en låntagares skuld. Borgensmannen åtar sig därmed att täcka låntagarens skuld om låntagaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt lånet. 

En borgensförbindelse eller ett lån med en borgensman kan användas i många olika sammanhang - från finansiella lån och leasingavtal till rättstvister och affärstransaktioner. Det finns med andra ord många olika konstellationer där en borgensman kan vara inblandad. Ofta går en förälder i borgen för en låntagare som till exempel tar ett bostadslån från en bank. 

Betydelsen av en deposition

När en person, även kallad borgensman, garanterar att betala en låntagares lån om låntagaren inte kan betala kallas det för borgensåtagande.

Borgensförbindelser används i många olika sammanhang och ofta i samband med bostadsköp. Borgensförbindelsen skapar ett extra förtroende hos kreditgivaren eftersom borgensmannen lämnar en garanti.  

Enkel borgen

En enkel borgen är en typ av säkerhet där borgensmannen åtar sig att täcka skulden eller fullgöra avtalsförpliktelsen när borgenären har dokumenterat att låntagaren inte kan betala skulden.

Vanligtvis föregås denna typ av säkerhet av flera påminnelser eller misslyckade rättsliga förfaranden - till exempel vid konkurs. Det är först då som borgensmannens skyldighet gentemot garantigivaren utlöses. 

Enkel borgen används i flera olika sammanhang och vanligtvis i samband med: 

 1. Olika typer av lån: När det gäller privatlån, t.ex. bostadslån eller konsumentlån, kan låntagaren ibland behöva en tredje part som borgensman om låntagaren har dålig kreditvärdighet eller saknar tillräcklig inkomst för att uppfylla kreditgivarnas krav. 
 2. Hyresavtal: När en hyresgäst tecknar ett hyresavtal kan hyresvärden kräva en deposition för att skydda sig mot eventuella skador på fastigheten eller utebliven betalning av hyran. 
 3. Avtal mellan företag: I affärsvärlden kan företag ingå avtal med t.ex. leverantörer och kräva att köparen ställer en säkerhet för att säkerställa att betalning sker. I detta fall kan en enkel borgensförbindelse bidra till att säkerställa att köparen fullgör sina skyldigheter enligt avtalet.

Borgensförbindelse med självgaranti

Självskyldighetsborgen är en av de vanligaste formerna av borgen, tillsammans med enkel borgen. Med en borgensförbindelse kan borgenären kräva betalning från borgensmannen så snart låntagaren inte betalar lånet. 

En borgensförbindelse är en garanti "för egen skuld" och innebär att borgensmannen har samma rättsliga ställning som låntagaren när det gäller återbetalningen. Det innebär att långivaren kan ställa krav på den av de två parterna som har pengar att betala skulden. 

Vad är en borgensman?

En borgensman är en person som garanterar att betala låntagarens lån i händelse av att låntagaren inte kan återbetala lånet. Genom att ställa ut en borgen tar borgensmannen på sig det ekonomiska ansvaret för den skuld som borgensmannen går i borgen för. Om låntagaren inte kan fullgöra sina skyldigheter kan borgensmannen bli ombedd att täcka de kostnader som är förknippade med lånet.

Det är kreditgivaren som prövar om borgensmannen har en sådan ekonomisk situation att han eller hon är lämplig som borgensman. 

Om borgenärerna bedömer att borgensmannen kan ställa säkerhet blir fler personer betalningsskyldiga för lånet, vilket ökar sannolikheten för att skulden betalas och borgenären får sina pengar.  

Vem kan vara borgensman? 

Oftast är det privatpersoner som går i borgen för andra, men både privatpersoner och företag kan gå i borgen. Det finns ett antal krav som borgensmannen måste uppfylla innan han eller hon kan godkännas som borgensman. 

För att godkännas som borgensman krävs normalt kreditvärdighet och tillräckligt ekonomiskt utrymme för att kunna fullgöra åtagandet om det skulle behövas. Den som vill gå i borgen måste därför visa att han eller hon har möjlighet att täcka det belopp som han eller hon går i borgen för. 

Kraven för att kunna agera som borgensman för andra är följande:

 • Måste vara minst 18 år gammal - vissa långivare kräver en äldre ålder 
 • Personen måste vara bosatt i Danmark 
 • Personen får inte ha gemensam ekonomi med den person som du vill gå i borgen för
 • Personen måste ha en sund ekonomi och inte vara registrerad i RKI 

Hur upprättas ett borgensavtal?

Ett borgensavtal måste först och främst vara skriftligt för att vara giltigt. Oavsett typ av säkerhet är det därför alltid tillrådligt att ha ett skriftligt avtal.

Borgensavtalet innehåller vanligtvis följande:

 • Information om låntagaren 
 • Information om borgensmannen och typen av borgen - t.ex. enkel borgen eller borgensförbindelse. 
 • Information om borgenär 
 • Lånets storlek 
 • Datum och underskrift från både borgensman och borgenär 

KOM IGÅNG

Hur man investerar...

Bli en ackrediterad investerare

Vi följer riktlinjerna för penningtvätt.

01
02

Utlåning för projekt

Välj det belopp du vill låna ut för varje fastighetsprojekt.

Ta emot returer

Få kontant återbetalning av ditt lån och avkastning när fastighetsprojektet är slutfört.

03

Andra relevanta projekt

Pågående fastighetsprojekt

ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Byggfinansiering för lyxvilla i Marbella - pool 2
Mål för finansieringen
3.018.750 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
8-10 månader.
Täckning
34.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solcellsparker på dansk stormarknadskedja - steg 3
Mål för finansieringen
5.350.000 DKK
Ränta p.a.
12.00 %
Mognad i md.
12-14 månader.
Täckning
28.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solceller på en bostadsrättsförening i Hedehusene
Mål för finansieringen
3.100.000 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
6-8 månader.
Täckning
25.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare