Thomas Rolin
Dela via

Investeringsfonder

Investeringsfonder är en typ av investeringsinstrument som fokuserar på riskspridning och professionell förvaltning av ditt investerade kapital.

I det här inlägget förklarar vi vad en investeringsfond är, hur den skiljer sig från fonder och vi tittar också på olika anledningar till varför du kan tänka dig att investera i en investeringsfond. 

Vad är en investeringsfond?

En investeringsfond är en fond som du kan investera dina pengar i. Fonden tar sedan dina pengar och investerar dem i en mängd olika tillgångar - allt från aktier och obligationer till råvaror och fastigheter. Det beror på den enskilda fonden och dess investeringsstrategi. 

Tanken här är att du får någon annan att förvalta dina investerade medel, så att du inte behöver välja och välja en rad investeringstillgångar själv. Detta kan göra det lättare för vissa människor att börja investera eftersom de får professionell hjälp.

En annan viktig egenskap hos investeringsfonden är att du får tillgång till många olika tillgångar genom en enda investering. Beroende på vilken investeringsfond det gäller kommer det att finnas utvalda tillgångar som skapar en balans i din riskspridning - detta kallas också diversifiering

Med andra ord sprids dina pengar ut på olika hästar. Om en häst förlorar kan det kompenseras av att en annan häst vinner. 

På så sätt är du bättre skyddad mot marknadsfluktuationer. Om du t.ex. investerar en stor summa pengar i ett enda företag kommer din investering att vara 100 % beroende av det företagets resultat. 

Om resultatet är dåligt kommer hela din investering att påverkas. Därför kan vissa investerare vara intresserade av att sprida sin risk över flera tillgångar - att satsa på flera hästar - för att på bästa sätt skydda sin investering mot isolerade fluktuationer i företagets resultat. 

Och det kan du göra genom att investera i många olika företag. Du bör dock tänka på att välja företag som inte följer varandra för nära i den allmänna marknadsutvecklingen, eftersom du då kommer att ha samma problem när det gäller risk. 

Att välja ut specifika företag för att balansera risk och avkastning kan vara en tidskrävande och utmanande process. Och det är just den utmaningen som investeringsfonderna försöker lösa.

När du investerar i en investeringsfond är tanken att processen med att välja ut bra och relevanta tillgångar görs åt dig. I gengäld betalar du en liten avgift till fonden för att den ska förvalta dina pengar. Det är denna avvägning du måste göra när du ska investera i en investeringsfond.

Du bör också tänka på att om du själv behöver sprida din risk över olika tillgångar kan du också behöva betala avgifter för var och en av dessa transaktioner. När du investerar i en fond behöver du bara betala avgiften för den enskilda transaktionen samt de löpande förvaltningskostnaderna. 

Detta är viktigt att ha i åtanke när du räknar på för- och nackdelar med din nästa investering. 

Dessutom kan vi nämna att det finns många olika typer av investeringsfonder, var och en med sina egna mål i åtanke. Vissa fokuserar på danska aktier, andra på europeiska aktier och ytterligare andra på internationella aktier.

Vad är skillnaden mellan en investeringsfond och en värdepappersfond?

Om du har läst på om investeringsalternativ - inklusive investeringsfonder - har du kanske också stött på termen "värdepappersfond". 

I så fall kommer du troligen att fråga dig själv: "Vad är skillnaden mellan en investeringsfond och en värdepappersfond?".

Och vi förstår varför. De två är mycket lika, men de är faktiskt två olika storlekar. 

Investeringsfond

En investeringsfond är vanligtvis inte noterad på en börs och handlas därför utanför bör sen. 

Investeringsfond

En investeringsfond är vanligtvis noterad och handlas därför på börsen. 

Ovanstående är den viktigaste skillnaden mellan fonder och föreningar. Och även om fonder inte handlas på börsen, är det fortfarande möjligt att få tillgång till dem via de mest populära investeringsplattformarna som Nordnet och SaxoInvestor. 

Även om de två skiljer sig åt när det gäller om de är börsnoterade eller inte, följer de i övrigt många av samma principer. Nämligen riskspridning, professionell förvaltning, avgiftsbesparingar och valfrihet när det gäller investeringsområde.

Varför investera i en investeringsfond?

De typiska skälen till att vilja investera i en investeringsfond är bl.a: 

Diversifiering

Investeringsfonder gör det möjligt för investerare att sprida sina investeringar över ett brett spektrum av tillgångar, t.ex. aktier, obligationer, råvaror och fastigheter. Detta bidrar till att minska risken eftersom dåliga resultat i en viss sektor eller aktie kan kompenseras av goda resultat någon annanstans i portföljen.

‍‍

Professionell ledning

Investeringsfonder förvaltas av erfarna investeringsförvaltare som har kunskap och expertis att fatta beslut om var medlen ska investeras. På så sätt behöver investerarna inte följa marknaderna på nära håll och fatta beslut om enskilda aktier eller obligationer.

Riktade investeringsstrategier

Investeringsfonder finns i olika former och storlekar, inklusive aktiefonder, obligationsfonder, sektorfonder, hållbara fonder med mera. Det gör att investerare kan välja fonder som passar deras specifika investeringsmål och risktolerans.

Skalning av investeringar

Investeringsfonder gör det möjligt för investerare att investera i en bred portfölj av tillgångar, även om de inte har stora belopp att investera. Det gör det lättare att dra nytta av diversifiering och professionell förvaltning, även med ett mindre investeringskapital.

Andra investeringsalternativ: Aktier, obligationer och crowdlending

Som vi diskuterade tidigare i inlägget är det också möjligt att skapa din egen personliga portfölj med investeringstillgångar som matchar din riskaptit och investeringsstrategi. 

Du kan till exempel välja att investera i aktier, obligationer eller något helt annat - till exempel crowdlending.

Det fina med crowdlending är att det är en form av investering som fungerar som ett lån. När en byggherre eller projektledare ska utveckla ett stort byggprojekt behövs ett startkapital. Dessa pengar kan lånas på banken, men de kan också lånas på andra sätt - till exempel via ett crowdlending-baserat lån. 

Låt oss säga att du investerar 10 000 DKK i ett byggprojekt. Byggherren använder dessa pengar för att utveckla projektet, som senare kommer att generera avkastning i form av uthyrning av byggnaden. 

De 10 000 DKK som du har lånat ut får du tillbaka - plus ränta. Precis som när du tar ett banklån är även ett crowdfunding-baserat lån räntebelagt.

På så sätt kan du få en positiv avkastning på din investering. Räntan avtalas i förväg, så du kan vara säker på vilken avkastning din investering kommer att generera. 

Det finns fortfarande risker förknippade med att investera i crowdlending, precis som med alla andra investeringsmetoder. Läs mer om riskerna med crowdlending här.

Crowdlending kan ses som ett komplement till din investeringsportfölj, så att du kan diversifiera och sprida riskerna. 

Läs också: Investeringstips - din guide till att investera

KOM IGÅNG

Hur man investerar...

Bli en ackrediterad investerare

Vi följer riktlinjerna för penningtvätt.

01
02

Utlåning för projekt

Välj det belopp du vill låna ut för varje fastighetsprojekt.

Ta emot returer

Få kontant återbetalning av ditt lån och avkastning när fastighetsprojektet är slutfört.

03

Andra relevanta projekt

Pågående fastighetsprojekt

ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Byggfinansiering för lyxvilla i Marbella - pool 2
Mål för finansieringen
3.018.750 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
8-10 månader.
Täckning
34.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solcellsparker på dansk stormarknadskedja - steg 3
Mål för finansieringen
5.350.000 DKK
Ränta p.a.
12.00 %
Mognad i md.
12-14 månader.
Täckning
28.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solceller på en bostadsrättsförening i Hedehusene
Mål för finansieringen
3.100.000 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
6-8 månader.
Täckning
25.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare