Thomas Rolin
Dela via

REIT

En REIT - Real Estate Investment Trust - är mycket lik en investeringsfond, men med fokus på fastigheter i stället för aktier/obligationer. 

I det här inlägget tar vi en djupgående titt på vad en REIT är, för- och nackdelarna med att investera i dem och ger exempel på alternativa fastighetsinvesteringsalternativ. 

Vad är en REIT?

En REIT är som nämnts en fond vars tillgångar till stor del består av fastigheter. Affärsmodellen för en REIT är relativt enkel. Fonden köper fastigheter med avsikt att hyra ut dem och ta ut hyra, och vinsten betalas ut till aktieägarna i form av utdelning. 

Enligt Investopedia måste en REIT (enligt amerikansk standard) uppfylla ett antal villkor för att kvalificera sig som en REIT:

  • Minst 75% av fondens tillgångar ska vara fastigheter, kapital eller statsobligationer
  • Minst 75 % av bruttoinkomsten måste komma från hyra, räntor på hypotekslån eller fastighetsförsäljning
  • Betala minst 90% av den beskattningsbara inkomsten som utdelning till aktieägarna varje år
  • Måste vara en beskattningsbar enhet 
  • Det måste finnas en ansvarig styrelse knuten till fonden
  • Minst 100 aktieägare under fondens första levnadsår
  • 50% av aktierna får inte ägas av 5 eller färre individer

Ovanstående är de amerikanska kraven för att kvalificera sig som en REIT. Det finns dock även REITs i t ex Europa där förutsättningarna kan vara annorlunda. 

Fördelar och nackdelar med REIT-bolag

Innan du bestämmer dig för om du ska investera i en REIT eller inte är det en bra idé att överväga de potentiella för- och nackdelarna. 

Fördelar

Bland de olika fördelarna med att investera i REITs kan vi nämna:

Diversifiering

Genom att investera i REITs får investerarna en spridning mot fastigheter, vilket kan bidra till att diversifiera deras investeringsportfölj.

Likviditet

Många REIT-bolag är börsnoterade, vilket innebär att de kan handlas fritt av privata investerare som värdepapper. Det innebär också att de kan köpas och säljas lättare än om du till exempel hade investerat dina pengar i en faktisk fastighet.

Löpande utbetalningar

REIT-bolag betalar regelbundna utdelningar till aktieägarna, vilket kan vara fördelaktigt för vissa investerare som vill ha regelbundna utdelningar till sin investeringsportfölj. 

Tillgång till större projekt

Det är sällsynt att en genomsnittlig privat investerare har kapital att investera i fastigheter i syfte att generera avkastning. REITs utgör en möjlighet att komma in på denna marknad.

Nackdelar

Bland de olika nackdelarna med att investera i REITs kan vi nämna: 

Inte samma kapitalökning

Eftersom REITs erbjuder regelbundna utdelningar kommer värdet på själva företaget inte att öka på samma sätt som "vanliga" aktier, eftersom värdet betalas ut som regelbundna utdelningar snarare än kapitaltillväxt. Detta kan vara en viktig punkt för din personliga investeringsstrategi.

Förvaltningskostnader

Precis som med andra typer av investeringsfonder finns det förvaltningskostnader förknippade med REITs. Dessa kostnader kan påverka din totala avkastning, vilket är något du kan överväga.

‍‍

Begränsad kontroll jämfört med att investera i fastigheter själv

REITs är ett enklare sätt för den genomsnittliga investeraren att komma in på fastighetsinvesteringsmarknaden, men det är viktigt att komma ihåg att fonden fortfarande har den yttersta kontrollen över investeringarna. Om du däremot själv skulle äga en fastighet skulle du naturligtvis ha större kontroll över din investering. 

Alternativa möjligheter till fastighetsinvesteringar

REITs är inte det enda sättet att komma in på fastighetsmarknaden. Det finns naturligtvis det uppenbara alternativet att köpa en fastighet och sedan hyra ut den.

Och som nämnts ovan krävs det mycket kapital för att köpa själva fastigheten, och sedan måste du också sköta - eller betala för - administrationen av fastigheten och ta ut hyra. 

Men du kan också se crowdfunding som en möjlighet att tjäna pengar i fastighetsbranschen. 

Här slår du ihop dina pengar med andra investerare för att låna ut dem till en utvecklare, som sedan använder pengarna för att slutföra fastighetsprojektet. 

Ditt lån till byggherren är förenat med ränta som utgör din avkastning. Räntan är fördefinierad i projektet, så du vet redan från början vad du kan förvänta dig av din investering. Se våra projekt här.

Crowdlending via Fundbricks är således en möjlighet att skapa avkastning i fastighetsbranschen utan att själv behöva köpa en fastighet - och utan att behöva köpa t.ex. amerikanska REIT-aktier. 

KOM IGÅNG

Hur man investerar...

Bli en ackrediterad investerare

Vi följer riktlinjerna för penningtvätt.

01
02

Utlåning för projekt

Välj det belopp du vill låna ut för varje fastighetsprojekt.

Ta emot returer

Få kontant återbetalning av ditt lån och avkastning när fastighetsprojektet är slutfört.

03

Andra relevanta projekt

Pågående fastighetsprojekt

ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Byggfinansiering för lyxvilla i Marbella - pool 2
Mål för finansieringen
3.018.750 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
8-10 månader.
Täckning
34.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solcellsparker på dansk stormarknadskedja - steg 3
Mål för finansieringen
5.350.000 DKK
Ränta p.a.
12.00 %
Mognad i md.
12-14 månader.
Täckning
28.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt
ÖPPEN
KOMMER SNART
FÄRDIG
ÖPPEN
Solceller på en bostadsrättsförening i Hedehusene
Mål för finansieringen
3.100.000 DKK
Ränta p.a.
11.00 %
Mognad i md.
6-8 månader.
Täckning
25.00 %
Min. insättning
10.000 DKK
Läs mer om detta projekt

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare