Utvecklaren

6 mars 2023
Thomas Rolin
Dela via

I det här inlägget kommer vi att förklara mer om de uppgifter som ingår i en byggherre och om byggherrens ansvar gentemot myndigheter och investerare.

Det finns alltid en byggherre inblandad i byggandet av en fastighet. Byggherren är den person eller det företag som beställer och finansierar ett byggprojekt.

Vad är en utvecklare?

Byggherren är en fysisk eller juridisk person som finansierar uppförandet av en ny byggnad. Det är en byggherre som skaffar det kapital som behövs för att planera byggandet och som beställer att arbetet ska utföras.

Vilka uppgifter har en utvecklare?

En kund behöver ta reda på hur han eller hon ska budgetera och finansiera ett byggprojekt. De måste planera vem som ska utföra vilket arbete och hur de ska minimera risken för kostnadsöverskridanden och förseningar. 

Nedan följer en översikt över hur kunden går från koncept till färdigt byggprojekt:

Planering

Kunden har en idé om ett nytt byggnadsprojekt. Det första steget i byggprocessen är att fundera på och sedan planera hur byggnaden ska se ut. Hur stor ska den vara? Hur ska den byggas? Och inom vilken tidsram och budget? I det här skedet har byggherren ofta redan hittat en lämplig tomt för projektet. 

Under den här fasen anlitar kunden ofta rådgivare som arkitekter, ingenjörer och advokater. Dessa yrkesmän ger kunden en inblick i hur byggnaden kan förverkligas inom fysikens och lagens gränser. 

Finansiering

När kunden har en solid plan med hjälp av yrkesverksamma personer kan budgeten fastställas. Byggherren har då en god uppfattning om vad projektet kommer att kosta och kan påbörja processen med att skaffa finansiering för byggprojektet. Detta kan göras på många olika sätt.

Vissa byggherrar använder sina egna medel, eventuellt i kombination med ett banklån, för att finansiera byggprojekt. Andra investerar genom fastighetsutvecklingsbolag och säljer vanligtvis byggnaden för att göra en vinst på investeringen. 

Ett nyare sätt att finansiera byggprojekt är crowdlending. Plattformar som Fundbricks gör det möjligt för privata investerare att tjäna pengar genom att låna ut sin förmögenhet till byggprojekt. När projektet är slutfört betalar fastighetsutvecklaren tillbaka lånet plus ränta. 

Crowdlending har ökat i popularitet eftersom båda parter drar nytta av lösningen: det är ofta lättare för fastighetsutvecklaren att finansiera sitt projekt genom många små långivare än genom några få stora, och den privata investeraren kan vanligtvis säkra en relativt hög avkastning på en relativt säker investering. 

Du kan läsa mycket mer om crowdfunding och crowdlending här. 

Anlita en entreprenör

När planen är klar och finansieringen är på plats ger byggherren uppdraget till en entreprenör. Många aktörer som investerar i fastighetsutveckling väljer en nyckelfärdig entreprenör - en allt-i-ett-lösning. 

En nyckelfärdig entreprenör tar ansvar för allt från design och bygglov till ritning och uppförande av byggnaden. Kunden betalar "bara" i tid, och den nyckelfärdiga entreprenören sköter resten. 

Utvecklarens ansvarsområden

Även om en nyckelfärdig entreprenör kan fungera som både utförare och konsult i byggprojektet, har beställaren fortfarande ett ansvar. Beställaren måste se till att lagen om hälsa och säkerhet i arbetet följs på byggarbetsplatsen och att byggnadsarbetet anmäls till arbetsinspektionen. 

Det är också byggherrens ansvar, gentemot eventuella investerare eller långivare, att se till att byggnadsarbetet håller tidsplanen. Om byggandet försenas kan det få allvarliga ekonomiska konsekvenser. 

Om byggnaden är avsedd att hyras ut kan förseningar påverka investerarnas avkastning. Det är därför alltid tillrådligt att konsultera en advokat som är specialiserad på bygglagstiftning för att se till att byggherren är skyddad mot förseningar och andra risker. 

Ur den privata investerarens synvinkel är en av fördelarna med crowdlending via plattformar som Fundbricks att medlen lånas ut till byggherren och inte investeras i projektet. Genom att låna ut pengarna till byggprojekt kan den privata investeraren minimera sin risk jämfört med att investera direkt i byggprojekt, men samtidigt få en rimlig avkastning.

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare

Ladda ner Fundbricks

Få tillgång till alla dina Fundbricks investeringskonton direkt från din instrumentpanel och få en snabb överblick.

Vi skickar alla våra meddelanden via push-notiser så att du inte missar några spännande projekt eller viktiga meddelanden.

Läs mer