Investering

Finansiering: allt du behöver veta om finansiering

6 mars 2023
Thomas Rolin
Dela via

Det är viktigt att ha en finansiering på plats när du gör ett större inköp.

Det finns ett antal traditionella finansieringsformer, bland annat lån från en bank eller ett hypoteksinstitut. Men det finns också nyare och alternativa finansieringsformer, som till exempel crowdlending. 

På Fundbricks arbetar vi med byggprojekt och det här inlägget kommer därför att fokusera på finansiering av fastigheter. Vi kommer att diskutera vad finansiering är och hur det skiljer sig från investering. Vi kommer också att berätta lite om vilka typer av finansiering som finns på marknaden och hur du kan finansiera nybyggnation. 

Vad är finansiering?

Finansiering innebär att man skaffar en summa pengar för att genomföra ett köp. Det finns tre typer av finansiering: företagsfinansiering, offentlig finansiering och privatfinansiering. 

Företagsfinansiering

Företagsfinansiering är anskaffning av kapital för att finansiera ett företags verksamhet. Det kan handla om en expansion utomlands, där företaget behöver ett lån för att etablera ett lager utomlands.

Offentlig finansiering

Offentliga finanser nämns ofta i media när regeringen utarbetar lagstiftning, till exempel en ny finanslag. Den handlar om hur offentliga myndigheter använder sina skatteintäkter för att finansiera sin verksamhet. 

Personlig ekonomi

Eftersom både offentliga och privata företag och institutioner har CVR-nummer kan man säga att personlig finansiering är alla former av finansiering till personer utan CVR-nummer. Det kan handla om privatpersoner som lånar för att köpa fastigheter. 

Vad är skillnaden mellan investering och finansiering?

När du finansierar ett köp är det ofta i form av ett lån som ska betalas tillbaka med ränta. Investering däremot är ett förvärv av en tillgång, t.ex. aktier eller fastigheter. I det här fallet köps tillgången med avsikten att tillgången ska öka i värde och därför kan säljas med vinst. Investeringar är ofta mer riskfyllda, men har också större potentiella vinster. 

Det finns ofta situationer där båda är tillämpliga. När du köper en fastighet kan du investera dina egna pengar för att betala en del av köpeskillingen. Den återstående delen kan finansieras genom ett lån från en bank eller ett hypoteksinstitut. 

Vilka typer av finansiering finns tillgängliga?

Det finns flera olika sätt att finansiera ett köp. 

Lån från en bank

Om du vill köpa ett hus eller bygga ett nytt kan du finansiera kostnaden med ett banklån. Det finns ett stort utbud av olika låneprodukter. Lånen kan vara med fast ränta, rörlig ränta eller räntefritt under en bestämd tidsperiod. 

Hypotekslån

Ett hypotekslån används för att finansiera köpet eller byggandet av ett hus. I detta fall finansierar ett hypoteksinstitut köpet. Lånet har vanligtvis en lägre ränta än ett banklån. 

Crowdlending

Vid crowdlending lånar en grupp - en "crowd" - ut pengar för att finansiera ett köp. På så sätt sprids risken över många människor, vilket kan leda till förmånligare avtal än när hela risken ligger hos en bank eller en hypotekslånare. 

Du kan läsa mer om crowdlending här

Egna medel

Definitionen av finansiering är att skaffa kapital för att göra ett köp. Finansiering av ett köp förknippas vanligtvis med att låna pengar, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Du kan också finansiera ett köp med egna medel. 

Är du intresserad av alternativa finansieringsmöjligheter? Här kan du läsa mer om möjligheterna med alternativ finansiering. Du kan också läsa mer om att investera via holdingbolag.

Hur finansierar man nybyggnationer?

Nya byggnader kostar vanligtvis flera miljoner euro och kräver därför ofta extern finansiering. Nya byggnader kan finansieras genom egna besparingar, banklån, hypotekslån eller kombinationer av dessa. 

Det är viktigt att ha ordning på ekonomin innan du börjar bygga ett nytt hus. Banker och bolåneinstitut har ofta webbplatser där du kan beräkna hur mycket du kan låna för ditt nybygge. Detta ger dig en uppfattning om vilket byggprojekt som är realistiskt inom din budget. 

Vad bör du tänka på när du finansierar nybyggnation?

Det finns många variabler som spelar in när man finansierar ett nybygge. Den säkerhet som krävs och ränte- och amorteringskostnaderna för olika typer av finansiering kan variera. 

Det kan ta tid att förstå hur man bäst finansierar nybyggen. Men det finns också ett antal fördelar med att bygga ett nytt hem. Om du är på väg att bygga ett nytt hem kan du läsa vår guide för att lära dig mer om finansiering av nybyggen.

Finansiera ditt nybygge med crowdlending

Ett av de nyare sätten att finansiera nybyggnation är crowdlending. Här finansieras kostnaden för att bygga nya bostäder genom insättningar från ett antal privata investerare.

Investerare lånar ut sina pengar för att finansiera din byggnad, så du behöver inte låna från en bank eller en hypotekslånare. Investerarnas vinst är en ränta på det belopp de lånar ut och de får en inteckning i byggnaden, så du behöver inte vara personligen ansvarig. 

Med Fundbricks finansieringskalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna hur du ska finansiera ditt nybygge.

Läs mer om startkapital om du står i begrepp att påbörja ett nytt projekt. Det är också en bra idé att bekanta dig med företagsskatteordningen så att du är medveten om fördelarna.

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare

Ladda ner Fundbricks

Få tillgång till alla dina Fundbricks investeringskonton direkt från din instrumentpanel och få en snabb överblick.

Vi skickar alla våra meddelanden via push-notiser så att du inte missar några spännande projekt eller viktiga meddelanden.

Läs mer